pl- Dla tego Wikipedysty polszczyzna jest językiem ojczystym.